In English English

Wiadomości Archeologiczne online

Do przeglądania Wiadomości Archeologicznych online wymagana jest darmowa wtyczka DjVu.
Wtyczkę pobrać można na stronie firmy Cuminas. Jeśli wtyczka jest poprawnie zainstalowana, a podgląd tomu nadal się nie włącza, spróbuj otworzyć stronę w innej przeglądarce


Uwaga: współczesne przeglądarki nie obsługują dotychczasowego pluginu DjVu. W celu przeglądania tomów online prosimy skorzystać z przeglądarki Internet Explorer, Chrome w wersji 41 lub starszej lub FireFox w wersji 51 lub starszej.


Jeśli żadna ze starszych wersji przeglądarek nie jest dostępna można także pobrać na dysk tom w pliku .djvu lub w pliku .pdf, korzystając z jednego z linków pod nagłówkiem.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt digitalizacji tomów I–XXV Wiadomości Archeologicznych
zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt digitalizacji tomów XXVI–LX Wiadomości Archeologicznych
zrealizowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego