In English English

Sprzedaż

Z uwagi na remont muzeum (2019-2021) sprzedaż „Wiadomości Archeologicznych” prowadzona jest wyłącznie wysyłkowo. Zamówienia prosimy kierować na adres:

Tom / Zeszyt Cena
5 wyczerpany
6 15,00 zł
7 9,00 zł
8/1 9,00 zł
8/2-4 8,00 zł
9/1-2 8,00 zł
9/3-4 8,00 zł
10 wyczerpany
11 8,00 zł
12 wyczerpany
13 15,00 zł
14 15,00 zł
15 wyczerpany
16 wyczerpany
17/1 5,00 zł
17/2-3 5,00 zł
18/1-2 5,00 zł
18/3-4 5,00 zł
19/1 5,00 zł
Tom / Zeszyt Cena
19/2-4 wyczerpany
20/1 wyczerpany
20/2 wyczerpany
20/3 wyczerpany
20/4 wyczerpany
21 5,00 zł
22/1 wyczerpany
22/2 15,00 zł
22/3-4 10,00 zł
23/1 10,00 zł
23/2 10,00 zł
23/3 8,00 zł
23/4 10,00 zł
24/1-2 wyczerpany
24/3 wyczerpany
24/4 wyczerpany
25/1-2 wyczerpany
25/3 wyczerpany
25/4 wyczerpany
Tom / Zeszyt Cena
26/1-2 wyczerpany
26/3-4 wyczerpany
27/1 5,00 zł
27/2 5,00 zł
27/3 5,00 zł
27/4 10,00 zł
28/1 10,00 zł
28/2 10,00 zł
28/3 8,00 zł
28/4 10,00 zł
29/1 10,00 zł
29/2 wyczerpany
29/3 wyczerpany
29/4 10,00 zł
30/1-2 wyczerpany
30/3-4 wyczerpany
31/1 wyczerpany
31/2-3 wyczerpany
31/4 wyczerpany
Tom / Zeszyt Cena
32/1-2 wyczerpany
32/3-4 wyczerpany
33/1 wyczerpany
33/2 wyczerpany
33/3-4 wyczerpany
34/1 wyczerpany
34/2 wyczerpany
34/3-4 wyczerpany
35/1 wyczerpany
35/2 wyczerpany
35/3 wyczerpany
35/4 wyczerpany
36/1 wyczerpany
36/2 wyczerpany
36/3 wyczerpany
36/4 10,00 zł
37/1 10,00 zł
37/2 wyczerpany
37/3 wyczerpany
Tom / Zeszyt Cena
37/4 wyczerpany
38/1 wyczerpany
38/2 wyczerpany
38/3-4 wyczerpany
39/1 wyczerpany
39/2 wyczerpany
39/3 10,00 zł
39/4 wyczerpany
40/1 10,00 zł
40/2 wyczerpany
40/3 10,00 zł
40/4 10,00 zł
41/1 wyczerpany
41/2 10,00 zł
41/3 wyczerpany
41/4 wyczerpany
42/1 wyczerpany
42/2 wyczerpany
43/1 wyczerpany
Tom / Zeszyt Cena
43/2 wyczerpany
44/1 10,00 zł
44/2 wyczerpany
45/1 wyczerpany
45/2 wyczerpany
46/1 5,00 zł
46/2 5,00 zł
47/1 5,00 zł
47/2 6,00 zł
48/1 5,00 zł
48/2 5,00 zł
49/1 5,00 zł
49/2 5,00 zł
50/1 6,00 zł
50/2 6,00 zł
51/1 6,00 zł
51/2 6,00 zł
52/1 7,00 zł
52/2 7,00 zł
Tom / Zeszyt Cena
53/1 11,00 zł
53/2 21,00 zł
54 23,00 zł
55 26,00 zł
56 41,00 zł
57 31,00 zł
58 41,00 zł
59 31,00 zł
60 wyczerpany
61 41,00 zł
62 40,00 zł
63 40,00 zł
64 wyczerpany
65 50,00 zł
66 wyczerpany
67 wyczerpany
68 wyczerpany
69 45,00 zł
70 60,00 zł
sprzedaż po 1.06.2020