In English English

19 października 2020 roku zmarła

Prof. dr hab. Teresa Dąbrowska

Redaktorka „Wiadomości Archeologicznych” od roku 1975, nauczycielka kolejnych pokoleń wydawców czasopisma.
Wzór, któremu trudno będzie dorównać.


Redaktorzy „Wiadomości Archeologicznych”

„Wiadomości Archeologiczne” są najstarszym polskim pismem archeologicznym, wydawanym od 1873 roku, a od 1929 roku oficjalnym rocznikiem Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. „Wiadomości Archeologiczne” są pismem recenzowanym.

W „Wiadomościach Archeologicznych” publikowane są artykuły dotyczące archeologii Polski oraz szeroko rozumianej Europy Środkowej, w czterech zasadniczych działach: Rozprawy, Miscellanea, Materiały oraz Odkrycia.

Pismo wydawane jest w języku polskim ze streszczeniami w języku angielskim, niekiedy także w języku odpowiadającym tematyce artykułu.

Począwszy od tomu LXX poszczególne artykuły dostępne są też na stronie http://www.journalssystem.com/warch/ w trybie otwartego dostępu na licencji Creative Commons CC BY-NC 3.0 PL

„Wiadomości Archeologiczne” umieszczone są w wykazie European Reference Index for the Humanities (ERIH+), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz ICI Journals Master List (Index Copernicus). Streszczenia publikowanych tekstów (od tomu 62) dostępne są w bazie CEJSH.

Wersją pierwotną „Wiadomości Archeologicznych” jest wydanie papierowe.

PL ISSN 0043-5082

„Wiadomości Archeologiczne” uzyskały na lata 2019–2020 do­fi­nan­so­wa­nie ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wsparcie czasopism naukowych (umowa nr 152/WCN/2019/1 z 23.07.2019).